סניף נמל התעופה בן גוריון

    בניין סוויסספורט
רחוב חטיבה 8, חדר מס' 1124, מיקוד נמל התעופה בן גוריון לוד: 7010000

    +972-548081448

מטה החברה

     K מגדלי
משרד שדרות ירושלים 18 משרד 516ג, אשדוד, 7752311

    +972-548081448

Kenya office

     Tribertoo (K) Ltd
Cannon Towers 1 , Street: Moi Eve ,Mombasa-80104, Kenya. P.O Box 95266

    +254722410528

Ethiopia office

     Youcca house
204, Bole Rwanda

    +972-548081448

Poland office

     Stanislaw Kowalsk
Krakowskie Przedmiescie 15/17 Warsaw

    +972-548081448